تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ تحویلساعت تحویلمکان تحویل 
طرح نهایی (اخذ شده در نیمسال دوم ۹۸-۹۷)گروه معماری1398/11/0810 صبحدانشگاهنمایش
دروس اعلامیاستاد خانم عاشوری1398/09/25ساعت کلاسیدانشگاهنمایش
طرح معماری 3آقای سقراطی1397/04/2610 صبحدانشگاهنمایش
طرح معماری 1آقای پوروخشوری1397/04/2410 صبحدانشگاهنمایش
دروس اعلامیآقای سقراطی1396/11/1210 صبحدانشگاهنمایش
طراحی فنیخانم سندی1396/11/1110 صبحدانشگاهنمایش
طرح نهاییکلیه اساتید1396/11/1610 صبحدانشگاهنمایش
تحویل طرح هاکلیه اساتید1396/11/08لغو گردیدلغو گردیدنمایش
دروس اعلامیآقای سقراطی1396/11/1014 عصردانشگاهنمایش
امتحان مبانی اینترنتی و آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکیآقای حبیب زاده1396/11/0410 صبحدانشگاهنمایش
پایان ترم و تحویل درس تمرین معماری (1) و ترسیم فنیآقای صفدری1396/11/08ساعت 12 دانشگاهنمایش
طرح 2 معماریخانم خان والی1396/11/1011 صبحدانشگاهنمایش
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای و ترسیمیآقای بهرنگ قربانزاده1396/11/0410 صبحدانشگاهنمایش
کاربرد کامپیوتر خانم رضازاده1396/11/04ساعت های اعلامیدانشگاهنمایش
مبانی طراحی معماریخانم مهدی پور1396/11/02ساعت های اعلامیدانشگاهنمایش
مهلت تحویل رساله-پایان نامه کارشناسی نیمسال 2-96-95کلیه اساتید1396/11/11ساعت 11 صبحبا هماهنگی مسول امور کلاسهانمایش
آخرین مهلت تحویل دروس پروژه، کارآموزی و طرح نهاییکلیه اساتید0000/00/00ساعت 11 صبحبا هماهنگی مسول امور کلاسهانمایش
روستا (2)خانم مشفق1396/10/03ساعت های اعلامیدانشگاهنمایش
طراحی معماری 2خانم خان والی1396/09/2610 صبحدانشگاهنمایش
كارگاهی و پروژه کارآموزیآقای حاجی پور1396/06/1614:00کلاس 119نمایش
12345