تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  


فرمها ، بخشنامه ها و آیین نامه ها
عنوانجزئیات
قرارداد طرح پژوهشینمایش
دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1397نمایش
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمینمایش
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمینمایش
پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشورنمایش
فرم ترفیعات هیات علمی(26-06-96)نمایش
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی(28-10-95)نمایش
معیارهای ارزیابی برترینهای جشنواره علمی، پژوهشی، و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96(16-10-95)نمایش
دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصاديق تخلفات پژوهشي(04-10-95)نمایش
منشور و موازین اخلاق پژوهش(04-10-95)نمایش
123456