تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی برای استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری