تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
فهرست پایگاه های اطلاعاتی علمی و تخصصی مهم در محیط وب(29-09-94)