تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی(29-09-94)