تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
تفکيک وظايف حوزه هاي پژوهشي و برنامه ريزي و سرمايه گذاري(28-06-94)