تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
فرم گزارش مقالات ارائه شده در مجلات و ژورنالها

 گزارش مقالات ارائه شده در مجلات و ژورنالها