تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
شناسنامه کتابهاي پيشنهادي(22-09-94)

 برای چاپ در سلسله انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت