تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصاديق تخلفات پژوهشي(04-10-95)