تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
شیوه نامه اجرایی تاسیس شرکتهای دانش بنیان فرهنگی، هنری و اجتماعی(24-07-95)

 شیوه نامه اجرایی تاسیس شرکتهای دانش بنیان فرهنگی، هنری و اجتماعی