تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  


ریاست دانشگاه

ارتباط مستقیم با جناب آقای دکتر شعبانی، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت