تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 با توجه به شیوع نوع جدید ویروس کرونا( امیکرون) از کلیه دانشجویانی که 3 ماه از تزریق دوز دوم واکسن آنان می گذرد درخواست می شود تا سریعا نسبت به تزریق دوز سوم واکسن خود اقدام نمایند