تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 به مناسبت هفته پژوهش کارگاه همودیالیزی ویژه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی در واحد راس ساعت 13 برگزار می گردد ازعلاقمند جهت شرکت در این کارگاه دعوت بعمل می آید.