تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 از کلیه دانشجویانی که در سنوات گذشته فارغ التحصیل شده اند درخواست می شود جهت اخذ گواهی موقت هر چه سریعتر به مسئولین اموزش مربوطه مراجعه نمایند

بدیهی است بر طبق قانون مسئولیت هر گونه اشتباه در اخذ دروس و واحدهای درسی بر عهده دانشجو خواهد بود. که با بررسی پرونده اموزشی بسیاری از این موارد قابل حل می باشد.