تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 کلیه دانشجویان جهت رویت میزان دقیق شهریه ترم جدید ،گزینه به روز رسانی شهریه را در پروفایل شخصی خود فعال نمایند.