تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 بر اساس طرح جدیدی که از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ارائه شده است، واحدهای دانشگاهی می توانند بر اساس منطقه بندی استانی در رشته های موجود در سایر واحدهای مجاور اقدام به جذب دانشجو پس از اخذ مجوزهای لازم نمایند. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت تقاضای رشته های تحصیلی حقوق، روانشناسی، تربیت بدنی ، الکتروتکنیک را ارائه داده است.