تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل می توانند جهت ثبت نام در سایت azmoom.org و ثبت نام در دانشگاه به سایت دانشگاه واقع در خیابان انتظام شهرستان فومن مراجعه نمایند. آقایان خاوردوست و رضایی ثبت نام این دسته از دانشجویان جدید الورود را به عهده دارند