تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 1.مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع #دکتری_تخصصی

http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/33
 
2.مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع #دکتری_حرفه ای
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/32
 
3.مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/31
 
4.مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع #کارشناسی_پیوسته و #کاردانی_ناپیوسته
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/30
 
5.مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع #کارشناسی_ناپیوسته
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/29
 
6.مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع #کاردانی_پیوسته
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/28