تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 از ۱۱ شهریور امکان انتقال دانشجویی با مراجعه به سایت منادا امکان پذیر شد