تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 به نام خدا

ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی پیوسته رشته مهندسی پزشکی

چارت جدید برای ورودیهای 99 به بعد  ( دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت)

ترم

ردیف

نام درس

نوع درس

واحد

پیش نیاز

هم نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

اول

1

اندیشه اسلامی 1

عمومی

2

2

-

 

 

 

2

زبان فارسی عمومی

عمومی

3

3

-

 

 

 

3

ریاضی عمومی 1

پایه

3

3

-

 

 

 

4

فیزیک عمومی 1

پایه

3

3

-

 

 

 

5

آناتومی

اصلی

2

2

-

 

 

 

6

مبانی شیمی 1

پایه

3

3

-

 

 

 

7

فیزیولوژي

اصلی

4

4

-

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع1 

7 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

 

 

دوم

9

ریاضی عمومی 2

پایه

3

3

-

ریاضی عمومی1

 

 

10

فیزیک 2

پایه

3

3

-

ریاضی عمومی1

فیزیک عمومی1

 

 

11

معادلات دیفراسیل

پایه

3

3

-

 

ریاضی عمومی2

 

12

فناوری اطلاعات

اختیاری

2

2

-

ریاضی عمومی1

 

 

13

اندیشه اسلامی 2

عمومی

2

2

-

اندیشه اسلامی 1

 

 

14

نقشه کشی صنعتی 1

تخصصی

2

-

2

 

 

 

15

زبان خارجه انگلیسی عمومی

عمومی

3

3

-

 

 

 

16

تربیت بدنی 1

عمومی

1

-

1

 

 

 

17

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1

اختیاری

1

-

1

فیزیک1

با مدیر گروه مشورت کنید!

جمع2

9 عنوان درسی

مجموع 20  واحد

 

 

 

 

 

 

سوم

18

برنامه نویس کامپیوتر

پایه

3

3

-

ریاضی عمومی1

 

 

19

استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی

اصلی

3

3

-

ریاضی عمومی1

فیزیک عمومی1

 

 

20

بیوفیزیک

اصلی

2

2

-

فیزیولوژی

آناتومی

فیزیک 2

 

 

21

فیزیک پزشکی

اصلی

3

3

-

فیزیولوژی

آناتومی

فیزیک 2

 

 

22

بیوشیمی

اصلی

3

3

-

مبانی شیمی 1

 

 

23

ریاضیات مهندسی

اصلی

3

3

-

دیفرانسیل

ریاضی 2

 

 

24

آیین زندگی

عمومی

2

2

-

 

 

 

25

ورزش 1

عمومی

1

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع3

8 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

36

آمار و احتمالات مهندسی

پایه

3

3

-

ریاضی 1

 

 

37

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

اصلی

3

3

-

فیزیولوژی

آناتومی

 

 

38

روش تحقیق در مهندسی پزشکی

 

اصلی

2

2

-

برنامه نویسی کامپیوتر

 

 

29

دینامیک در مهندسی پزشکی

 

تخصصی

3

3

-

استاتیک

ریاضی مهندسی

 

 

30

ترمودینامیک در مهندسی پزشکی

 

تخصصی

3

3

-

ریاضی عمومی1

فیزیک عمومی1

 

 

31

مکانیک سیالات در مهندسی پزشکی

تخصصی

3

3

-

استاتیک

ریاضی مهندسی

 

 

32

تاریخ تحلیل صدر اسلام

عمومی

2

2

-

 

 

 

33

آشنایی با قرائت روخوانی قران

عمومی

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع4

8 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجم

34

حفاظت ایمنی و استانداردهای عمومی بیمارستانی

اصلی

3

3

-

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

 

 

35

اصول و افزارهای نوان بخشی

 

اصلی

3

3

-

فزیولوژی

آناتومی

 

 

36

مدارهای الکتریکی 1

 

اصلی

3

3

-

معادلات

قیزیک 2

 

 

37

کینزیولوژی

تخصصی

3

3

-

آناتومی

 

 

38

ارتعاشات در مهندسی پزشکی

 

تخصصی

2

2

-

دینامیک

ریاضی مهندسی

 

 

39

طراحی اجزا در بیومکانیک

تخصصی

3

3

-

استاتیک

 

 

40

انقلاب اسلامی

عمومی

2

2

-

 

 

 

41

اندیشه ها و وصایای حضرت امام

عمومی

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع5

8 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

ششم

42

محاسبات عددی

پایه

2

2

-

معادلات

 

 

43

تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی

اصلی

4

3

1

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

 

 

44

اصول سیستمهای تصویر نگاری پزشکی

اصلی

3

3

-

فیزیک پزشکی

مقدمه ای بر مندسی پزشکی

 

 

45

پدیده های انتقال حرارت و جرم در سیستمهای حیاتی

تخصصی

3

3

-

ترمودینامیک

معادلات

 

 

46

ماشین های الکتریکی 1

 

اختیاری

3

3

-

مدارهای الکتریکی

 

 

47

آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

اختیاری

1

-

1

استاتیک

با مدیر گروه مشورت کنید!

48

تفسیر موضوعی قرآن مجید

 

عمومی

2

2

-

 

 

 

49

مقاومت مصالح 2

 

اختیاری

2

2

-

استاتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع6

8 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتم

50

زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی

 

اصلی

2

2

-

زبان خارجه عمومی

 

 

51

مدیریت و کارآفرینی در مهندسی پزشکی

اصلی

2

2

-

 

 

 

52

مکانیک سیالات زیستی

اختیاری

3

3

-

سیالات

 

 

53

مبانی بیومکانیک 1

 

تخصصی

3

3

-

دینامیک

کینزیولوژی

 

 

54

مبانی دفاع مقدس

اختیاری

2

2

-

 

 

 

55

کنترل اتوماتیک

اختیاری

2

2

-

ارتعاشات

 

 

56

مباحث ویژه 1

اختیاری

2

2

-

 

 

 

57

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

عمومی

2

2

-

 

 

 

58

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

2

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع7

9 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

هشتم

59

کارورزی

اصلی

1

-

1

 

 

 

60

پروژه

اصلی

3

-

3

 

 

 

 

مبانی طراحی فضایی و خلاقیت

اختیاری

2

-

2

دانشجویانی که تمایل دارند می توانند به جای دو درس اختیاری (آزمایشگاه فیزیک 1 و آز مقاومت مصالح) درس اختیاری دو واحدی مذکور را انتخاب کنند. بدین منظور حتما با مدیر گروه مشورت کنید.

جمع8

2 عنوان درسی

مجموع 4 واحد

مجموع واحدهای گذرانده شده : 144 واحد

توضیحات ذیل را به دقت بخوانید.

توضیحات : (1) رعایت پیش نیاز و هم نیاز بر عهده دانشجویان مي باشد. (2) در صورت ارائه دروس پیش دانشگاهي ، دانشجویان مي­بایست این دروس را در ترم اول خود بگذرانند. (3) دانشجویان مشروط حق انتخاب بیش از 14 واحد درسي به غیر از آشنایي با قرائت و روخواني قرآن کریم و اندیشه ها و وصایاي حضرت امام (ره) را ندارند. (4) دروس عمومي 26 واحد، دروس
پایه 26 واحد، دروس اصلي 49 واحد، دروس تخصصي اجباري 25 واحد و دروس تخصصي اختیاري حداقل 18 واحد مي باشد. (5) دانشجویان مي­بایست با نظر گروه و یا استاد راهنما، نسبت به اخذ و گذراندن حداقل 18واحد درسي از جدول دروس تخصصي اختیاري با رعایت پیشنیاز یا همنیاز ، اقدام نمایند