تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 به نام خدا

ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی پیوسته رشته مهندسی مکانیک

چارت جدید برای ورودیهای 99 به بعد  ( دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت)

ترم

ردیف

نام درس

نوع درس

واحد

پیش نیاز

هم نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

اول

1

اندیشه اسلامی 1

عمومی

2

2

-

 

 

 

2

فارسی عمومی

عمومی

3

3

-

 

 

 

3

ریاضی عمومی 1

پایه

3

3

-

 

 

 

4

فیزیک 1

پایه

3

3

-

 

 

 

5

نقشه کشی صنعتی 1

اصلی

2

1

1

 

 

 

6

شیمی عمومی

پایه

3

3

-

 

 

 

7

تربیت بدنی1

عمومی

1

-

1

 

 

 

8

آموزش قرائت و روخوانی قران کریم

عمومی

1

1

-

 

 

 

جمع1 

8 عنوان درسی

مجموع 18 واحد

 

 

 

 

 

دوم

9

ریاضی عمومی 2

پایه

3

3

-

ریاضی عمومی1

 

 

10

معادلات دیفرانسیل

پایه

3

3

-

ریاضی عمومی1

 

 

11

فیزیک 2

پایه

3

3

-

فیزیک 1

 

 

12

آزمایشگاه فیزیک 1

پایه

1

-

1

فیزیک 1

 

 

13

اندیشه اسلامی 2

عمومی

2

2

-

اندیشه اسلامی 1

 

 

14

استاتیک   

اصلی

3

3

-

فیزیک 1

ریاضی عمومی 1

 

 

15

کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی

تخصصی

1

-

1

 

 

 

16

زبان خارجه عمومی

عمومی

3

3

-

 

 

 

17

وصایای حضرت امام(ره)

عمومی

1

1

-

 

 

 

جمع2

9 عنوان درسی

مجموع 20  واحد

 

 

 

 

 

 

سوم

18

برنامه نویسی کامپیوتر

پایه

3

3

-

ریاضی عمومی1

 

 

19

آزمایشگاه فیزیک 2

پایه

1

-

1

فیزیک2

 

 

20

ریاضی مهندسی

اصلی

3

3

-

ریاضی 2

معادلات

 

 

21

آیین زندگی

عمومی

2

2

-

 

 

 

22

دینامیک

اصلی

4

4

-

استاتیک

 

 

23

مقاومت مصالح 1

اصلی

3

3

-

استاتیک

 

 

24

مبانی مهندسی برق 1

اصلی

3

3

-

فیزیک 2

 

 

25

کارگاه جوشکاری و ورق کاری

تخصصی

1

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع3

8 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

26

ترمو دینامیک 1

اصلی

3

3

-

فیزیک1

معادلات

 

 

27

مقاومت مصالح 2

اصلی

2

2

-

مقاومت 1

 

 

28

مکانیک سیالات 1

 

اصلی

3

3

-

معادلات

دینامیک

 

 

29

دینامیک ماشین

اصلی

3

3

-

دینامیک

 

 

30

ارتعاشات مکانیکی

 

اصلی

3

3

-

دینامیک

ریاضی مهندسی

 

 

31

مبانی برق 2

اصلی

3

3

-

مبانی برق 1

 

 

32

آز مبانی برق

اصلی

1

-

1

 

مبانی برق2

 

33

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

عمومی

2

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع4

8 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجم

34

محاسبات عددی

پایه

2

2

-

برنامه نویسی

 

 

35

علم مواد

اصلی

3

3

-

شیمی

 

 

36

آز مقاومت مصالح

اصلی

1

-

1

مقاومت مصالح2

 

 

37

کنترل اتوماتیک

اصلی

3

3

-

ارتعاشات

 

 

38

ترمودینامیک 2

 

اصلی

3

3

-

ترمودینامیک1

سیالات 1

 

 

39

مکانیک سیالات 2

اصلی

3

3

-

سیالات 1

 

 

40

طراحی اجزای 1

 

اصلی

3

3

-

دینامیک

مقاومت مصالح1

 

 

41

انقلاب اسلامی

 

عمومی

2

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع5

8 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

ششم

42

آزمایشگاه ترمودینامیک

اصلی

1

-

1

ترمودینامیک2

 

 

43

آزمایشگاه مکانیک سیالات

اصلی

1

-

1

سیالات1

 

 

44

انتقال حرارت 1

اصلی

3

3

-

ترمودینامیک 1

سیالات 2

 

45

طراحی اجزای 2

اصلی

3

3

-

طراحی اجزای1

 

 

46

سیستمهای هیدرولیک پنوماتیک و آزمایشگاه

تخصصی

3

2

1

 

 

 

47

کارآموزی 1

تخصصی

0.5

-

0.5

گذراندن حداقل 65 واحد قبولی

 

 

48

مبانی دفاع مقدس

اختیاری

2

2

-

 

 

 

49

کارگاه اتومکانیک

تخصصی

1

-

1

 

 

 

50

نقشه کشی صنعتی 2

تخصصی

2

1

1

 

 

 

51

تفسیر موضوعی قران مجید

عمومی

2

2

-

 

 

 

جمع6

10 عنوان درسی

مجموع 18.5 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتم

52

آز دینامیک ماشین و ارتعاشات

اصلی

1

-

1

دینامیک ماشین

ارتعاشات

 

53

زبان تخصصی مکانیک

تخصصی

2

2

-

زبان عمومی

 

 

54

انتقال حرارت 2

اختیاری

3

3

-

انتقال حرارت1

 

 

55

طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1

اختیاری

3

3

-

انتقال حرارت1

 

 

56

سیستمهای انتقال آب

اختیاری

3

3

-

مکانیک سیالات2

 

 

57

طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه

اختیاری

3

3

-

انتقال حرارت1

 

 

58

آزمایشگاه انتقال حرارت

تخصصی

طبق بند (5)

1

-

1

انتقال حرارت1

 

 

59

آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و برودتی

اختیاری

1

-

1

 

تهویه مطبوع1

 

60

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عمومی

2

2

-

 

 

 

 

61

تربیت بدنی2

عمومی

1

-

1

تربیت بدنی1

 

 

جمع7

10 عنوان درسی

مجموع 20 واحد

 

 

 

هشتم

62

کارآموزی 2

تخصصی

0.5

-

0.5

کارآموزی1

 

 

63

پروژه تخصصی پایانی

تخصصی

3

-

3

گذراندن حداقل 105 واحد قبولی

 

 

64

سوخت و احتراق

تخصصی

طبق بند (5)

2

2

-

ترمودینامیک2

 

 

 

65

مدیریت کنترل و پروژه

تخصصی

2

2

-

کارآموزی 1

 

 

 

66

مهارت زندگی دانش خانواده و جمعیت

عمومی

2

2

-

 

 

 

جمع8

5 عنوان درسی

مجموع 9.5 واحد

 

مجموع واحدهای گذرانده شده : 146 واحد

 

توضیحات ذیل را به دقت بخوانید.

توضیحات : (1) رعایت پیش نیاز و هم نیاز بر عهده دانشجویان مي باشد. (2) در صورت ارائه دروس پیش دانشگاهي ، دانشجویان مي­بایست این دروس را در ترم اول خود بگذرانند. (3) دانشجویان مشروط حق انتخاب بیش از 14 واحد درسي به غیر از آشنایي با قرائت و روخواني قرآن کریم و اندیشه ها و وصایاي حضرت امام (ره) را ندارند. (4) دروس عمومي 26 واحد، دروس
پایه 25 واحد، دروس اصلي 61 واحد، دروس تخصصي اجباري 12 واحد، دروس تخصصي اختیاري حداقل 15 واحد و دروس تخصصي کارگاه ها پروژه و کارآموزیها 7 واحد مي باشد. (5) دانشجویان می توانند به جای درس سیستمهای هیدرولیک پنوماتیک و آزمایشگاه، درس سوخت و احتراق و دروس اختیاری موجود در جدول (با نظر مدیرگروه و یا استاد راهنما) ، نسبت به اخذ و گذراندن حداقل 15واحد درسي دیگر از جدول دروس تخصصي اختیاري موجود در لیست آموزشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد، با رعایت پیشنیاز یا همنیاز ، اقدام نمایند.