تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 معرفی اجمالی حسابداری

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایه گذارها، اعتباردهندگان، مدیران شرکتها و نهادهای دولتی نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند . برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند .حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است، به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیمگیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی، نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری میتوان به دست آورد .

آینده شغلی رشته حسابداری در ایران

به نظر میرسد فارغالتحصیلان این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند . فرصتهای شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایینترین سطح تا بالاترین سطح را در بر میگیرد .با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تحصیل میکنند اما تعداد فارغ التحصیلان بیکار این رشته از سایر رشتهها کمتر است، چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه های کشور – حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی – به حسابدار نیازمند هستند .

وضعیت بازار کار این رشته

فارغ التحصیلان رشته حسابداری پس از اتمام تحصیل میتوانند در سطوح مختلف و شاخههای متفاوت عهده دار انجام امور مالی گردند و در مؤسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخههای زیر مشغول کار شوند:

1 -حسابداری

• حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی .

• حسابداری صنعتی: در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی .

• حسابداری دولتی: در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب .

• حسابداری مالیاتی: در ادارات دارایی .

• حسابداری بیمه: در مؤسسات بیمه .

• حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها .

همچنین حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری میتوانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری، ایفای نقش نمایند .

2- حسابرسی

فارغ التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه های حسابداری در حرفه حسابرسی مشغول به کار شوند .

شاغلین حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می شوند:

حسابرسان داخلی

این گروه از حسابرسان، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیأت مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیأت مدیره ارائه میدهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می کنند .

حسابرسان مستقل

این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در مؤسسات حسابرسی مشغول به کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این مؤسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار میدهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می کنند . در واقع حسابرسان مستقل، رابط میان صاحبان شرکت و هیأت مدیره شرکت می باشند . در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی، بزرگترین مؤسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت میباشند .

حقوق یک حسابدار در پستهای مختلف سازمانی

در سطح کارشناسی

بر اساس برآوردها، حقوق دریافتی یک حسابدار در بازار کار رشته حسابداری در سال 1399 بطور میانگین و تخمینی، به این صورت است :

1 -برای کار تمام وقت در تهران: 10 میلیون تومان

. 2 -حداقل حقوق: 5 میلیون تومان

3 -حداکثر حقوق: 12 میلیون تومان

در سطح سرپرستی

طبق برآوردها، حقوق یک سرپرست حسابداری در بازار کار رشته حسابداری به این شرح است

1 -برای کار تمام وقت در تهران 10 میلیون تومان

2 -حداقل حقوق: 5 میلیون تومان

3 -حداکثر حقوق: 18 میلیون تومان

در سطح مدیریت

براساس این گزارش، حقوق یک حسابدار در سطح مدیریت در بازار کار رشته حسابداری به شرح زیر میباشد :

1 -برای کار تمام وقت در تهران: 15 میلیون تومان

2 -حداقل حقوق: 8 میلیون تومان

3 -حداکثر حقوق: 35 میلیون تومان

البته این ارقام به صورت تخمینی بوده و عوامل مختلفی در آن دخیل و تاثیرگذار است؛ همچون محل فعالیت فرد (تهران یا شهرستان)، تجربه و سابقه کار، نوع و اندازه شرکت کارفرما و غیره .

تأثیر سابقه کار در میزان حقوق دریافتی حسابداران

واضح است که میزان تجربه و سابقه کار، تأثیر مستقیمی در میزان حقوق دریافتی افراد دارد . به این معنا که هر چقدر فرد از تجربه بیشتری در شغل خود برخوردار باشد، معمولاً ارزش افزوده بیشتری برای شرکت یاسازمان خود ایجاد میکند و میتواند کارهای پیچیده تر را با صرف انرژی کمتری نسبت به کم تجربه ها انجام دهد .

پیشنیازهای ورود به بازار کار حسابداری

اگر میخواهید شانس بیشتری را برای ورود به بازار حسابداری دداشته اشید، باید مهارت و پیشنیازهایی را فرا گیرید .

شش مهارت که باید یک حسابدار به صورت حرفهای قبل از ورود به بازار کار داشته باشد، عبارتند از:

1 -داشتن دانش و تجربه در زمینه استانداردها و اصول پایه رشته حسابداری )کارآموزی، یکی از بهترین شیوههای کسب تجربه است(آشنایی با نرم افزارهای حسابداری)

ICDL- 2 - اینترنت،

3 -اکسل یکی از مهمترین ابزارهایی است که یک حسابدار باید با آن آشنا باشد،

4 -تسلط به قوانین مالیاتی،

5 -تسلط به قوانین تأمین اجتماعی و قوانین کار،

-6 ایجاد رزومه

جمع بندی

آینده بازار کار حسابداری در ایران بسیار پررونق است، چرا که اگر تقاضا به موضوعی افزایش پیدا کند به اصطلاح « می گویند بازار کار آن بسیار داغ است، و این در مورد حسابداری در ایران صدق می کند . البته لازم به ذکر است که تحصیل به تنهایی پاسخگوی این نیاز نیست و در کنار آن مهارت و تجربه  ضروری است.