تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت وبینار ترویج ازدواج سالم در روز 1400/2/28 راس ساعت 10 صبح در آدرس زیر برگزار می گردد.

http://Lms.iaurasht.ac.ir/elect