تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

از افلاتون پرسیدند چگونه است که تو معلم خویش را بیش از پدر احترام می نهی و بزرگ می داری؟ گفت پدرم مرا از بهشت به زمین آورد و معلمم مرا از زمین به بهشت رهنمون ساخت.

"نقش معلم درجامعه ،نقش انبیا است. "  با یاد معلم شهید ،استاد مرتضی مطهری روز معلم را گرامی می داریم