تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بدین منظور بخش تقویم را روی تیرماه تنظیم کرده تا آزمون ها نمایش داده شود.

تاریخ شروع امتحانات طبق تقویم آموزشی از 12 تیرماه می باشد.تاریخ امتحانات قطعی نیست و امکان تغییرات وجود دارد