تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

از روز شنبه 4 اریبهشت هر روز ساعت 6:30 دقیقه به جز روزهای پنج شنبه و جمعه و لیالی قدر

لینک: http://lms.iaurasht.ac.ir/vahdat