تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت در نظر دارد تا 2 دستگاه پژو 405 و یک دستگاه پراید خود را بصورت مزایده بفروش برساند. اطلاعات تکمیلی و نحوه شرکت در مزایده در روزنامه فرهیختگان و 4 دی شهرستان فومن در روز شنبه مورخ 1400/2/4 به چاپ خواهد رسید.