تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 با توجه به صدور بخشنامه جدید دانشگاه در خصوص حضور هر چه گسترده تر اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور، اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت نیز با برنامه ریزی مدیریت دانشگاه و بر طبق سوابق و علاقه مندی اساتید مبادرت به برنامه ریزی و تقسیم بندی حضور اساتید محترم واحد در مقولات مختلف پژوهشی، فرهنگی نمود. تا با تشکیل هسته های مختلف با کمک و همکاری دانشجویان و با محوریت اساتید در آینده نزدیک این طرح تحولی بنیادی در دانشگاه ایجاد نماید