تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 با توجه به وضعیت قرمز موجود نحوه حضور کارکنان به صورت یک سوم خواهد بود که در روز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ برنامه حضور تمامی کارکنان در وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.