تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

با توجه به مشکلات بوجود آمده ناشی از کرونا و به جهت کمک به فارغ التحصیلان ، اعضای کمیته شهریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت ، مصوب نمودند که شهریه معوقه به صورت قسطی اخذ و گواهی پایان دوره تحصیلی در اختیار این افراد قرار گیرد.