تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 با هدف تبدیل به احسن نمودن املاک دانشگاه بر طبق مقررات جاری سازمان مرکزی دانشگاه و تصویب شورای اداری شهرستان فومن و در جهت تامین سرمایه مورد نیاز جهت ساخت دانشگاه در حال تاسیس واقع در ضلع جنوبی جاده سراوان ،عملیات نقشه برداری از ساختمان قدیمی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در خیابان انتظام به پایان رسید.

دکتر شعبانی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن اعلام کردکه همزمان کار کشیدن نقشه پیشنهادی به شهرداری شهرستان فومن جهت طرح در کمیسیون ماده 5 نیز در حال اجراست. همچنین برداشت از سایت قدیم دانشگاه که شامل دو سند مالکیت مجزاست به جهت تجمیع آنها و تبدیل به سند واحد به همراه عقب نشینی های قانونی و نیز آزاد سازی خیابان 24 متری با همکاری شهرداری ، اداره ثبت و جهاد کشاورزی در حال اجرا می باشد.