تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 با توجه به مشکلات پیش آمده نرم افزاری برای عده معدودی از دانشجویان و عدم موفقیت آنها در انتخاب واحد و یا حذف و اضافه و بنا به درخواست واحدها از سازمان مرکزی ، جدول حذف و اضافه نهایی برای استفاده باقیمانده دانشجویان تعیین گردید. لطفا در اسرع وقت و بر طبق جدول زمانبندی اقدام به انتخاب واحد و یا حذف و اضافه نمایید.