تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 جهت اطلاع از برنامه درسی کامل دوره خود به سایت زیر مراجعه نمایید:

sep.iau.ir