تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 جهت رویت فعالیتهای واحد می توانید به آدرس 

fuman_shaft_uni  در اینستاگرام مراجعه کنید