تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

کلیه دانشجویان به موارد زیر توجه فرمایند:

حتما به رعایت پیش نیاز واحدهای اخذ شده با توجه به چارت درسی توجه فرمایید.مسئولیت هر گونه اشتباه در انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیش نیاز بر عهده دانشجویان گرامی است.

مشمولین نظام وظیفه هر ترم جهت آگاهی از وضعیت نظام وظیفه به آقای مهدیزاده مراجعه نمایند

دانشجویان حتما پیگیر ارسال مدرک پایه و تاییدیه تحصیلی باشند.بدین منظوربه مسئول آموزش رشته خود مراجعه نمایید.

در  صورت عدم رعایت هر کدام از موارد فوق ، در زمان صدور مدرک تحصیلی دچار مشکل خواهید شد.