تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارشناس آموزش حسابداري(شفت)

   

 نام و نام خانوادگی:  بهزاد امیدی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني - مديريت تحول

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آدرس:  شفت - خیابان امام خمینی(ره) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34784929-013

 

 

 شرح وظایف:

·         ارسال ريز نمرات دانشجويان ميهمان به اين واحد

 

·         ارسل فرم 5 براي كليه دانشجويان اخراجي

 

·         بررسي وضعيت دانشجويان اخراجي

 

·         بررسي و استخراج دانشجويان فارغ التحصيلي احتمالي در هر ترم

 

·         بررسي و تكميل پرونده آموزشي دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال پرونده آنان به اداره فارغ التحصيلان

 

·         بررسي كارنامه فارغ التحصيلي و فرم هاي 1و2و3وارسال به فارغ التحصيلان

 

·         استخراج اسامي دانشجويان عدم رعايت توالي دروس ،سقف واحد و كف واحد

 

·         اعلام اسامي دانشجوياني كه سقف واحد را رعايت نكرده اند

 

·         استخراج و اعمال ليست عدم رعايت توالي دروس دانشجويان

 

·         رفع مشكلات آموزشي دانشجويان و پاسخگويي لازم