تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارشناس اداره امتحانات

   

  نام و نام خانوادگی:  سید مهدی دستخط گشتی
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی حسابداری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 7232074-0132
داخلی: 120

 

شرح وظایف:

1-      برگزاري امتحانات

2-      برگزاري امتحانات كنكور

3-      انجام امور فارغ التحصيلي دانشجويان

4-      ثبت انواع نمرات غير از نمرات امتحانات

5-      همكاري با امور مالي در خصوص انواع وضعيت فايل آموزشي كامپيوتري دانشجويان

6-      همكاري با اداره فارغ التحصيلان

7-      همكاري با گروههاي آموزشي

8-      ثبت مرخصي دانشجويان

9-      انجام معادل سازي دروس(ثبت كامپيوتري)

10-   انجام انواع حذف دروس و ثبت كامپيوتري آن

11-   ثبت كامپيوتري معرفي به استاد ترم جبرانيو تهيه نامه مربوط براي استاد جهت انجام آن

12-   ارسال اوراق و نامه هاي خاص بايگاني اداره آموزش

13-   ثبت واحدهاي درسي دانشجويان مهمان و تنظيم نامه هاي مربوط

14-   ثبت كامپيوتري نتايج شورا

15-   بايگاني اوراق امتحاني-زونكن نمرات-نمرات معرفي به استاد –نمرات درس ترم جبراني پروژه،كارآموزي و.... در دفتر امتحانات و همينطور نتايج شورا طبق روال خاص

16-   صدور ليست نمرات پروژه،كارآموزي به گروههاي آموزشي