تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارشناس آموزش کامپيوتر - الکترونيک

   

نام و نام خانوادگی:  حمیدرضا عزیزی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی علوم سیاسی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34734792-013

 

داخلی: 114

 

شرح وظایف:

·         ارسال ريز نمرات دانشجويان ميهمان به اين واحد

·         ارسل فرم 5 براي كليه دانشجويان اخراجي

·         بررسي وضعيت دانشجويان اخراجي

·         بررسي و استخراج دانشجويان فارغ التحصيلي احتمالي در هر ترم

·         بررسي و تكميل پرونده آموزشي دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال پرونده آنان به اداره فارغ التحصيلان

·         بررسي كارنامه فارغ التحصيلي و فرم هاي 1و2و3وارسال به فارغ التحصيلان

·         استخراج اسامي دانشجويان عدم رعايت توالي دروس ،سقف واحد و كف واحد

·         اعلام اسامي دانشجوياني كه سقف واحد را رعايت نكرده اند

·         استخراج و اعمال ليست عدم رعايت توالي دروس دانشجويان

·         رفع مشكلات آموزشي دانشجويان و پاسخگويي لازم