تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کتابخانه

   

نام و نام خانوادگی:  هوشنگ ارجی
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی مترجمی  زبان انگلیسی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34720936-013

داخلی: 129

                                           شرح وظايف

•    اجرای دقیق بخشنامه های مربوط به حوزه تولید وگسترش علم
•    امانت کتاب به دانشجویان و اساتید  با رعایت مقررات امانت کتاب
•    ثبت  تمامی کتب ورودی به کتابخانه و امکان ارایه آمار تفکیکی کتب موجود 
•    ایجاد نظم ، آرامش و جلوگیری از تجمعات در کتابخانه
•     خرید کتب  و مجلات تخصصی مورد نیاز هر رشته تحصیلی با رعایت مقررات
•    پیگیری نشرو چاپ کتب تالیفی ، ترجمه  ویا جزوات اساتید بر اساس مقررات
•    ارایه پیشنهادات کیفی و کمی در جهت بهبود وضعیت کتابخانه