حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارگاه ها و آزمايشگاه ها

   

 

 

 

 
 نام و نام خانوادگی:  سید محسن موسوی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد تربیت بدنی – فیزیولوزی ورزشی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت 
 
 

 

شرح وظايف: 

 -       بررسی نیازهای تجهیزاتی واحد و دانشكده تابعه بر اساس پیشنهادات واصله.

 

-       شناسایی تجهیزات آموزشی و پژوهشی از قبیل تجهیزات آزمایشگاهی، كارگاهی و فنی ساخته شده در داخل وعنداللزوم در خارج ازكشور  با توجه به نیازهای تجهیزاتی اعلام شده از طریق جمع ‌آوری اطلاعات مورد نیاز و رایزنی با صاحب‌ نظران و متخصصین امر و ارائه گزارش لازم.

 

-        بررسی و انتخاب سیستم‌های مختلف تجهیزاتی و آزمایشگاهی با هماهنگی اداره تداركات واحد و نماینده آزمایشگاه مربوطه از  نظركارایی و كنترل مرغوبیت.

 

-        نظارت و ارائه گزارش به مقام ذیربط، راهنمایی و آموزش متصدیان تجهیزات و دستگاه‌های فنی ودانشكده‌های مربوطه در مورد نحوه استفاده مطلوب و كاربردی اقتصادی تجهیزات ودستگاه‌ها.

 

-        هماهنگی و نظارت در خصوص بازسازی و تعمیر تجهیزات و دستگاه‌های فنی، آموزشی و پژوهشی راساً یا ازطریق نمایندگی‌‌های فروش آنها و یا سازمان مركزی دانشگاه.

 

-       اولویت‌ بندی تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها و برآورد هزینه مربوطه بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات موجود.

 

-        بررسی و نظارت بر خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز گروه‌ها بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات

 

-       تهیه و توزیع فرم‌های تقاضای خرید مواد، لوازمو تجهیزات آزمایشگاهی