تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  امور پژوهشي

   

نام و نام خانوادگی: دانش رضایی راد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه گیلان

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34732075-013
داخلی: 128
شرح وظایف:
-  امتیازدهی مقالات و فعالیت های پژوهشی
-  تنظیم قردادهای طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی