مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  


فرمها ، بخشنامه ها و آیین نامه ها
عنوانجزئیات
فرم ترفیعات هیات علمی(26-06-96)نمایش
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی(28-10-95)نمایش
معیارهای ارزیابی برترینهای جشنواره علمی، پژوهشی، و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96(16-10-95)نمایش
دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصاديق تخلفات پژوهشي(04-10-95)نمایش
منشور و موازین اخلاق پژوهش(04-10-95)نمایش
ارایه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه با قابلیت ثبت اختراع یا تجاری شدن(26-07-95)نمایش
شیوه نامه اجرایی تاسیس شرکتهای دانش بنیان فرهنگی، هنری و اجتماعی(24-07-95)نمایش
نمونه تفاهم نامه ایجاد مراکز رشد وابسته(اقماری) دانشگاه آزاد اسلامی(24-07-95)نمایش
برگزاری همایش آجر و آجر کاری در هنر و معماری ایران در بهمن ماه 95 توسط فرهنگستان هنر(24-07-95)نمایش
اولین کنگره علمی ودوره تخصصی آموزش فناوری نانو(24-07-95)نمایش
12345