مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  


فرمها ، بخشنامه ها و آیین نامه ها
عنوانجزئیات
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمینمایش
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمینمایش
پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشورنمایش
فرم ترفیعات هیات علمی(26-06-96)نمایش
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی(28-10-95)نمایش
معیارهای ارزیابی برترینهای جشنواره علمی، پژوهشی، و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96(16-10-95)نمایش
دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصاديق تخلفات پژوهشي(04-10-95)نمایش
منشور و موازین اخلاق پژوهش(04-10-95)نمایش
ارایه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه با قابلیت ثبت اختراع یا تجاری شدن(26-07-95)نمایش
شیوه نامه اجرایی تاسیس شرکتهای دانش بنیان فرهنگی، هنری و اجتماعی(24-07-95)نمایش
123456