تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارگزيني هيات علمي

   

نام و نام خانوادگی:غلامرضا پسندیده
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34735084-013

 

داخلی: 128 

 


شرح وظایف کارگزینی هیات علمی:

اداره كارگزينى هيات علمى يكى از اداراتى است كه در حوزه معاونت آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى بشرح ذيل عهده دار و وظايفى مى باشد كه اهم آنها عبارت از :

 

1-  جذب و استخدام هيات علمى

 

2- بورسيه دانشجويان دوره دكترى تخصصى

 

3-  طرح خدمت مشمولان متخصص در مقطع دكترا

 

4-  ارتقاء اعضاء هيات علمى تمام وقت و نيمه وقت

 

5-  تبديل وضعيت و ترفيعات

 

6-  جذب نيروهاى حق التدريس

 

7-  تشكيل پرونده گزينش اوليه اساتيد حق التدريس

 

8-  ارسال پرونده اساتيدحق التدريس جهت تائيد صلاحيت علمى

 

9- انجام كليه مكاتبات و امور مربوط به اعضاء هيات علمى حق التدريس و كارشناسان آموزشى .