تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  تدارکات

   

 نام و نام خانوادگی:  مهدی یوسفی قلعه رودخانی

آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم  

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34733092 -013     داخلی: 135

 

شرح وظایف:

 

-1 رسیدگی به درخواست خرید کالا و تطبیق آن با موجودی انبار و ارائه گزارش به مقام مافوق .

 

- 2 پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه از نظر ابزار و لوازم اداری ، خدماتی ، فنی ،آزمایشگاهی ، کارگاهی و مواد خوراکی و ....

 

-3 آگاه نمودن انبار داران از اطلاعات تخصصی مربوط به نحوه نگهداری کالاهای آسیب پذیر به منظور رعایت مسائل مربوط به ایمنی و حفاظت فیزیکی کالاهای خریداری شده .

 

-4آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه

 

 -5 تهیه پیش نویس آگهی های مزایده و مناقصه با رعایت آیین نامه معاملات دانشگاه .

 

- 6تسلیم استعلام اخذ شده به مقام مافوق برای اتخاذ تصمیم قطعی در مورد خرید کالای مورد نظر .

 

-7 دریافت تنخواه گردان با توجه به متوسط خرید و ارائه اسناد و فاکتورهای خرید به حسابداری برای اعمال حساب .

-8 همكاري در برگزاري و اجراي مراسم مذهبي همايشها و سمينارها.

 

-9 همكاري با حوزه هاي مختلف در خصوص برآورد هزينه هاي خريد و اجراي پروژه ها.

 

-10انجام سایر امور برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.