تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  حسابداري - اموال

   

نام و نام خانوادگی:  فرشته جوان دلزنده
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی حسابداری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه پیام نور – مرکز رشت
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:  34734667 -013
داخلی: 134

شرح وظایف:

1-      نصب برچسب و پلاك گذاري اموال در هنگام خروج اموال از انبار مركزي.

2-      صورت برداري دوره اي اموال تحويلي به افراد در كليه بخشهاي مختلف دانشگاه.

3-      ثبت مشخصات اموال در سيستم مكانيزه اموال.

4-      تهيه و تنظيم گزارش استهلاك اموال دانشگاه در پايان سال.

5-      تهيه و تنظيم گزارش بيمه اموال دانشگاه در هر سال.

6-      ارائه گزارش آني از لحاظ تعداد و نوع اموال كه در دانشگاه موجود مي باشد و ارائه گزارش از مفقود شدن اموال.

7-      ليست برداري و ارائه گزارش و برگزاري مزايده فروش اموال اسفاطي پس از اخذ مجوز لازم.