تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  حقوق و دستمزد

   

نام و نام خانوادگی:  زینب اشجاری
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی علوم تربیتی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه پیام نور – مرکز تالش
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:  34734091 - 013
داخلی: 132

 

 

شرح وظایف:

1-      ثبت و كنترل اضافه كارها –ماموريتها-كسر كارها-كارائي ها-اياب و ذهاب ها-حق التدريس ها-پايان نامه ها-پاداش و عيدي-بن شش ماهه-بيمه عمر-كنترل كاركردهاي روزانه-محاسبه و ثبت پاينامه ها-معرفي به استادها و كسور اقساط بدهيها

2-      تنظيم ليست بيمه تامين اجتماعي

3-      تنظيم ليست دارائي

4-      تنظيم سند حقوق و حق التدريس ماهانه