تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارگزيني کارکنان

   

نام و نام خانوادگی: فرشته جوان دلزنده
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:  34734667 - 013
داخلی: 134

 

 


شرح وظایف کارگزینی کارکنان:
 
-    انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب ، ارتقاء ، ترفیع ، مرخصی ، ماموریت ، معذوریت ، بازنشستگی ، از کارافتادگی و بازخرید کارکنان دانشگاه در کلیه سطوح .

-        رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها .

-    رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی کارکنان دانشگاه .

-    دریافت و بررسی رونوشت کلیه احکام استخدامی اعم از انتصاب ، انتقال ، ترفیع ، خروج از خدمت واحدهای دانشگاهی جهت انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط .

-        تهیه احکام صادره از سوی واحدهای دانشگاهی پس از حصول اطمینان از صحت مندرجات آنها .

-        انجام امور مربوط به امور بیمه کارکنان دانشگاه .

-        همکاری در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای استفاده کارکنان از اماکن ورزشی و تفریحات سالم .

-    همکاری در تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان از قبیل تشکیل شرکت های تعاونی مصرف ، مسکن ، ایجاد مهد کودک و مهمانسرا و اعطای وام های ضروری و سایر امور رفاهی .

-        همکاری در تهیه طرح های لازم برای ایجاد تسهیلات جهت اعطاء کمک های نقدی به کارکنان و نظارت بر حسن اجرای این طرحها .

-    همکاری در تهیه لوایح دفاعی در مورد شکایت مستخدمین بازنشسته ، از کارافتاده و وارث مستخدمین فوت شده جهت طرح در مراجع قضایی .

-        شرکت در جلسات و محاکم حل اختلاف و پاسخ گویی به شکایاتی که برعلیه دانشگاه طرح می گردد براساس ضوابط و مقررات مورد عمل .

-        امضاء پیش نویس احکام استخدامی نظیر انتصاب ، ارتقاء گروه ، ماموریت ، مرخصی و سایر احکام دانشگاه .

-        نظارت بر اعمال و اجرای صحیح آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری و استخدامی دانشگاه .

-        برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی .

-        نظارت بر صدور احکام استخدامی براساس طرح طبقه بندی دانشگاه .

-        نظارت بر امور کارگزینی و ارائه راهنمای های لازم بمنظور بالابردن سطح اطلاعات کارکنان تحت سرپرستی

-    شرکت در جلسات ، سیمنارها و کنفرانس هایی که به نحوی با امور اداری و کارگزینی در ارتباط می باشند و تهیه گزارشات لازم برای مقام مافوق در این ارتباط .

-        انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارتقاء مقام مافوق .