حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  معاون دانشگاه

   

 نام و نام خانوادگی: بیژن حسنی لیچایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

آدرس: فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:  34733093 -013

داخلی : 111