تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  متصدی امور بایگانی

   

    

  نام و نام خانوادگی:  سید محسن موسوی
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوزی ورزشی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت