حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  ساعات حضور مدیران گروه

   

 

ساعات حضور

روز حضور

رشته-گروه تحصيلي

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

8  تا 14

سه شنبه و چهارشنبه

مکانیک، صنایع غذایی، مهندسی پزشکی

بابک ابراهیمی

8 تا 14

یکشنبه و دوشنبه

كامپیوتر- الکترونیک

الهام عسکری

10 تا 15

سه شنبه 

عمران

حامد پوراحمدی صفت 

8  تا 14

چهارشنبه

8 تا 14

دوشنبه و سه شنبه (فومن)

حسابداری

مصطفی قنبری

8 تا 14

یکشنبه(شفت)

8 تا 14

دوشنبه و سه شنبه

معماری

سید محمد سقراطی